Begeleiding Bezwaar- en Beroep procedures

Niet tevreden met de uitslag van het UWV?

Een van de werkzaamheden van het Werkadviescentrum is het voeren van bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV in het kader van ‘Poortwachter’, de Ziektewet, de Wet WIA en de aanpalende wetten en regelingen. De jurist van het Werkadviescentrum onderzoekt de juistheid van de door UWV genomen beslissing in het kader van de werkgeversverplichtingen. Indien opportuun zal de jurist als rechtshulpverlener namens werkgever een goed gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

 

Wat verzorgen wij voor u:

  • Het opvragen van stukken bij UWV;
  • Een haalbaarheidsonderzoek, incl. rapportage;
  • Een verzoek om kostenvergoeding voor het indienen van bezwaar;
  • Indien opportuun: een hoorgesprek cq hoorzitting met het UWV;
  • Een eindrapport naar aanleiding van de genomen beslissing op bezwaar.

 

APK-Onderzoek (Arbeidsverzuim-Premies-Kortingen)

Elke organisatie met personeel levert een fikse bijdrage aan de sociale zekerheid. Dit gaat om flinke bedragen. De wetgeving verandert in rap tempo en werkgevers lopen hierdoor risico’s. Aan de hand van 15 controle punten wordt een soort APK check gedaan. Denk hierbij aan een Whk-premiecheck of een verzuimdossier-analyse. Wij brengen een rapport uit zodat u inzicht krijgt in de opbrengst- of besparingsmogelijkheden.

Na het onderkennen van de (in het verleden) niet benutte gelden is het zaak om ervoor te zorgen dat deze gelden wel worden benut.

Vanuit onze opgedane ervaringen en kennis kunnen wij samen met u zorgen voor een goede borging naar de toekomst.

Dossierchecks

Een dossiercheck gaat om het voorkomen- of aanvechten van loonsancties opgelegd door het UWV. Het verkorten van de verzuimduur, check op de no-riskpolis en schadelastbeheersing.

Zelfs als uw werknemer al een uitkering ontvangt is het nog steeds mogelijk om de WGA-uitkering om te laten zetten in een IVA-uitkering. Na onderzoek kunnen wij u helpen om de beslissing van het UWV uit te lokken of aan te vechten.

 

  • Wij laten het UWV zien dat u de re-integratieprocedures volgt en niet aansprakelijk bent

Wilt u een eerlijk en duidelijk advies?

 

Dan kunt u hier een aanvraag indienen.

Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken

Offerte aanvragen of opdracht geven

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Om welke dienst gaat het?:

Duidelijkheid
voor alles

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-303 84 66

Email: info@werkadviescentrum.nl

Copyright 2020 | EVI Groep