Over Werkadviescentrum

MISSIE WERKADVIESCENTRUM

Het Werkadviescentrum (WAC) is dé expert in het oplossen van arbeidsmedische vraagstukken. Het WAC brengt duidelijkheid in vaak onduidelijke werksituaties. Vooral daar waar de balans tussen de belasting van het werk en de belastbaarheid van het individu in het geding is.

 

Hierbij is schadelastbeperking het uitgangspunt. Niet alleen financieel maar ook immaterieel in termen van gezondheid en toekomstperspectief.

 

Profijtgroepen zijn werkgevers, werknemers, volmachthouders, assurantie-adviseurs, inkomensverzekeraars en andere betrokken stakeholders. Door de inzet van het WAC kunnen alle direct betrokkenen hun conclusies trekken en weer een stap in de toekomst zetten. Het WAC is de schakel die werkgever, medewerker, verzekeraar, volmacht en assurantieadviseur verbindt.

 

VISIE WERKADVIESCENTRUM

Het Werkadviescentrum (WAC)  bereikt haar doelstelling door de gecertificeerde dienstverlening van haar regionale arbeidsdeskundige teams. Deze teams functioneren binnen een partnernetwerk. Elk team bestaat uit toegewijde en deskundige professionals die hun sporen hebben verdiend. De partners en deze professionals kennen hun regio, zijn daar gevestigd en werkzaam maar vooral ook actief op de werkvloer.

 

De professionals zijn inzetbaar op de terreinen van:

 

 • Bedrijfsadvies personele inzetbaarheid.
 • Preventie.
 • Verzuim- en WIA-management.
 • Re-integratiemanagement.
 • Claimbeoordeling.

 

De arbeidsdeskundige teams worden indien nodig ondersteund door de medisch adviseur (vaak een verzekeringsarts) en andere specialisten zoals bijvoorbeeld een Bezwaar- en Beroepsjurist, beroepskeuzeadviseur, preventiespecialisten etc.

 

De arbeidsdeskundige adviseurs hanteren hierbij de professionele richtlijnen zoals voortkomend uit:

 

 • Het reglement Stichting Register Arbeidsdeskundigen (integriteit).
 • NVAB en STECR richtlijnen voor de re-integratie van werknemers.
 • Wetstechnische richtlijnen zoals terug te vinden in (de toelichting op) wetgeving op het vlak van arbeidsongeschiktheid (WIA, WAJONG, Participatiewet).

VOOR WIE

In opdracht van werkgevers, inkomensverzekeraars, volmachthouders en assurantieadviseurs helpt het Werkadviescentrum (WAC) met gerichte advisering. De proftijtgroepen van het WAC zijn niet alleen werknemers en werkzoekenden maar ook zelfstandig ondernemers met gezondheidsklachten of cliënten die slachtoffer zijn van een letselschade. Het WAC kan ook ingezet worden ten behoeve van zogenaamde (verzekerde) eigen risicodragers voor de Ziektewet en WGA.

 

DIENSTVERLENING

Het WAC adviseert binnen de volgende vraagstellingen.

 

 • Waartoe is iemand medisch gezien in staat oftewel wat is de actuele belastbaarheid.
 • Wat is de prognose van de belastbaarheid.
 • Welke interventie kan de belastbaarheid verbeteren.
 • Hoe voorkom je dat een werknemer met gezondheidsklachten voor het eigen werk uitvalt.
 • In welke mate is er sprake van blijvende arbeidsongeschikt voor het eigen werk.
 • Welke re-integratiemogelijkheden zijn er in het bedrijf waar de werknemer  werkt.
 • Welke re-integratiemogelijkheden heeft de werknemer voor andere (specifieke) functies.
 • Welke re-integratiemogelijkheden heeft een werkzoekende op de arbeidsmarkt.
 • Wat is de theoretische mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Of het re-integratietraject leidt tot de snelst mogelijke hervatting in passend werk
 • Of er een indicatie is voor een mogelijke bijdrage van de risicodrager (verzekeraar/volmachthouder) om deze extra voorzieningen (deels) te financieren.

 

Over Werkadviescentrum

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Telefoon: +31 (0)85-303 84 66

Email: info@werkadviescentrum.nl

STUUR EEN BERICHT

Copyright 2020 | EVI Groep

STUUR EEN BERICHT
STUUR EEN BERICHT